תקנים והסמכות

2014 – הסמכת תקן  AS 9100 C 

                   iso 9100

התקן מבוסס על דרישות התקן ISO9001-2008 וכולל דרישות נוספות ייחודיות לתחום התעופה, חלל וביטחון.  התקן הוכן ע"י הגוף הבינלאומי SAE בחסות IAQG – ארגון האיכות של יצרני התעופה בעולם. הארגונים המוסמכים לתקן נכללים במאגר הבינלאומי של החברות המוסמכות באתר האינטרנט של IAQG (OASIS).

 

תעודת הסמכה של החברה

54ט— 

2008 – עברה החברה לתקן IOS 9001

ק'כ
תקני ISO 9000 הם סדרת תקני איכות בינלאומיים המוגדרים על ידי ארגון התקינה הבינלאומי. התקן מגדיר דרישות איכות למערכת ניהול איכות, הוא מתאים לסוגי הארגונים השונים, סוגי הטכנולוגיות ולכל סוגי הספקים (יצרנים ונותני שירותים).

 תעודת הסמכה של החברה

20141112_071931070_iOS

2005– החברה אימצה את תקן ROHS האירופי המגביל שימוש בחומרים רעילים

במטרה לשמור על איכות הסביבה.

    תמונה2

המדינות באיחוד האירופאי אימצו בשנת 2006 מספר תקנים ותקנות המיועדים להסדיר את הפעולות העסקיות בין המדינות ובמיוחד להגן על האזרחים מפני מוצרים מסוכנים. מטרת תקנות אלו היא למנוע שימוש במוצרים מסוכנים, לשפר את איכות הסביבה. התקן הכרחי על מנת לייצא מוצרים לתחומי מדינות האיחוד האירופאי.

'כ

 

1996 – החברה אושרה והוסמכה ע"י מכון התקנים הישראלי

לתקן ניהול מערכת האיכות IOS 9002